Over A.B.B.S.

De Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit werd in 1983 opgericht met als doel: onderwerpen die op de beurs spelen met elkaar bespreken. Kennisoverdracht. Een sociëteit voor verzekeraars, (her)verzekeringsmakelaars, schade-experts, taxateurs en advocaten, gelieerd aan de Amsterdamse Assurantiebeurs. Na het verdwijnen van de Amsterdamse assurantiebeurs eind 2003 bleef de sociëteit bestaan. Leden hebben nu meer dan ooit behoefte om met elkaar onderwerpen te bespreken die het vakgebied raken. En daar is A.B.B.S. de aangewezen plek voor. Want A.B.B.S. is dé marktontmoetingsplaats voor mensen, werkzaam binnen de co-assurantie Brand, met senioriteit in de markt en/of een leidinggevende positie.

Waarom leden voor A.B.B.S. kiezen?
Ben je lid, dan heb je via de sociëteit snel toegang tot een interessant netwerk van beslissers in de markt (collega’s, opdrachtgevers, relaties). Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten deel je kennis, leer je van elkaar, discussieer je met elkaar, lach je met elkaar, leer je elkaar pas echt kennen.

Maandelijkse bijeenkomsten
Op de bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld die hetzij betrekking hebben op het vak hetzij voor leidinggevenden interessant zijn. Bijeenkomsten duren gemiddeld 3 uur, met voldoende gelegenheid tot netwerken voor en na het officiële gedeelte. Ze vinden iedere eerste maandag van de maand plaats op een vaste locatie in Amsterdam.

De leden
Onze leden voelen zich prettig binnen de sociëteit, zijn trots op hun lidmaatschap en willen de maandelijkse bijeenkomsten graag bijwonen. Want de bijeenkomsten zijn gezellig en nuttig. Alle leden hebben stuk voor stuk iets te bieden aan het netwerk. Ze behandelen elkaar met respect. Hierdoor neemt A.B.B.S. een bijzondere plek in binnen het wereldje van netwerkorganisaties.

Lidmaatschap
A.B.B.S. telt op dit moment een kleine 100 leden. Heb jij een leidinggevende functie binnen de co-assurantiemarkt en wil je lid worden van een gezellige, onderscheidende netwerkorganisatie binnen de co-assurantie Brand? Neem contact op voor meer informatie of  vraag direct het lidmaatschap aan.

 

What's happening?

18 februari 2019 ALV
18 maart 2019 Paneldiscussie
15 april 2019 Het onderschatte gevaar van lithiumbatterijen
20 mei 2019 Workshop: vergrijzing in de branche
17 juni 2019 Bedrijfsbezoek en zomer-BBQ in IJmuiden
21 oktober 2019 Lezing schade door zonnepanelen
18 november 2019 Panelbijeenkomst over Indexcijfers
16 december 2019 Jaardiner
20 januari 2020 Januari-bijeenkomst
17 februari 2020 Februari-bijeenkomst
16 maart 2020 Maart-bijeenkomst

Nieuws

A.B.B.S.-voorzitter Michael Blonk wordt Managing Partner van Context

21-06-2019
Tijdens het feest ter ere van het 10-jarig bestaan van expertisebureau Context maakte Managing …

Hoe ga je om met de generatiekloof?

25-05-2019
Iedere derde maandag van de maand organiseert de A.B.B.S. een bijeenkomst waar leden elkaar op …